Verslag werkbezoek Den Haag

 

 

Op 9 maart deed Vicepremier Kris Peeters naar Den Haag aan voor een werkbezoek in het kader van het project ‘Werkbaar Werk’. Eerder bezocht de Vicepremier in dit verband Oostenrijk, Denemarken en Zweden.

Nederland heeft ervaring met het flexibiliseren van haar arbeidsmarkt. Vicepremier Peeters wilde vernemen hoe Nederland het toenemend aantal ZZP-ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) inschat. Ook de rijke Nederlandse ervaring met e-commerce en het project ‘Duurzame Inzetbaarheid’ waren geagendeerd. 

Het programma startte met een werkontbijt met topmensen uit het Nederlandse bedrijfsleven. Daarna had Kris Peeters achtereenvolgens een onderhoud met de Nederlandse vicepremier Asscher, minister van Economische Zaken Kamp, een lunch met de sociale partners en academici over ‘Duurzame Inzetbaarheid’ en een bezoek aan een vestiging van voedingsgroothandel Sligro.

Het ontbijt op de residentie met Jan Kees De Jager (CFO KPN en ex-staatssecretaris van Financiën), Daniel Ropers (CEO bol.com), Diederik van Wassenaer (Global Head Regulatory & Int. Affairs ING) en onze twee landgenoten Benoît Ortegat (CEO Total Nederland en adviseur economische diplomatie) en Ivo Vliegen (CFO Hema) leverde een boeiend gesprek op over de actuele stand van de economie, de opportuniteiten in België en Nederland en de evoluties in de verschillende sectoren. Vaststelling: kennelijk hoeft de achterstand die België op Nederland heeft in ontwikkelingen in bepaalde sectoren , waaronder de e-commerce, niet noodzakelijk een nadeel te zijn, integendeel, het is zelfs een opportuniteit.

 

 

 

Minister Lodewijk Asscher, vicepremier, maar ook minister van Sociale Zaken sprak over ‘Werkbaar Werk’, en het project ‘Duurzame Inzetbaarheid’. Waar Werkbaar Wendbaar Werk bij ons met wettelijke initiatieven een snellere modernisering van de arbeidsmarkt wil bereiken , is het in Nederland in eerste instantie zaak werkgevers en werknemers te sensibiliseren. De website ‘duurzameinzetbaarheid.nl’ is de belangrijkste motor. We stelden vast dat de responsabilisering van werkgevers essentieel is voor het succesvol terugdringen van het aantal langdurig zieken. De verplichte doorbetaling door de werkgever van loon gedurende twee jaar in geval van ziekte is een opvallend groot verschil met de Belgische situatie. Minister Asscher erkende dat het beleid in Nederland op macroniveau zeer succesvol is, maar dat veel kmo’s problemen hebben met deze loongarantie. Hij bereidt daarom een alternatief voor. Ook het nieuwe ontslagrecht, dat sinds acht maanden in voege is en waarbij elk ontslag aan de rechtbank moet worden voorgelegd, weegt zwaar voor kleine ondernemers. Daarom richt het Nederlandse beleid zich met werkgeversorganisaties meer op de ondersteuning van kmo’s. Leidraad voor het beleid zijn investeringen in een directe relatie tussen werkgever en werknemer met het oog op werkorganisatie en het terugdringen van stress. . Op deze manier kan werkverzuim worden voorkomen, maar de echte winst ligt in een hogere productiviteit. 

Voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Mariëtte Hamer, werkgeversvoorman Hans de Boer (VNO-NCW), vicevoorzitter van vakbond FNV Catelene Passchier, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau Kim Putters en expert Arbeid van het Centraal Planbureau Daniel van Vuuren bogen zich over het thema werkbaar/wendbaar werk. Iedereen was het erover eens dat de arbeidsmarkt voor ingrijpende wijzigingen staat, maar over de wijze waarop het beleid het best voorsorteert, bestaan grote meningsverschillen. De Sociaal-Economische Raad en het Sociaal-Cultureel Planbureau pleiten ervoor aparte arbeidsvraagstukken te overstijgen. Ze willen minder collectief en sectoraal denken, meer maatwerk en een rol voor het onderwijs. Ook bij vakbonden groeit het besef dat de collectieve kaders aangepast moeten worden in de richting van een meer individuele belangenbehartiging. De Belgische term ‘wendbaarheid’ werd alvast omarmd als benadering in het zoeken naar nieuwe zekerheden voor werknemers. 

 

Bedrijfsbezoek aan Sligro

 

De Brabantse voedingsgroothandel Sligro (omzet: 2,7 miljard euro) staat bekend als een werkgever die duurzame inzetbaarheid hoog in het vaandel voert. De gemiddelde leeftijd van de 10.000 medewerkers ligt hoger dan 40 jaar en gemiddeld hebben werknemers er 13 dienstjaren, vrij uitzonderlijk deze sector. Door intensieve coaching, in-house training en fysio-begeleiding op de werkvloer worden vakmensen gemotiveerd om te blijven. Laagwaardige arbeid blijft bestaan, maar wordt schaars. Jobrotatie heeft limieten en de echte test om iedereen tot 67 jaar te laten werken volgt nog. Een andere uitdaging in Nederland wordt, door de afbouw van beschutte werkplaatsen, de integratie van arbeidsgehandicapten. Het middenmanagement verdwijnt als jobcategorie: de evolutie naar een zelfsturende organisatie is duidelijk.

Sligro nam in februari 2016 JAVA Foodservice uit Rotselaar over en CEO Koen Slippens kondigde aan dat Sligro zijn eerste Belgische vestiging tegen begin 2017 wil openen in Antwerpen. Dit zou goed zijn voor een tewerkstelling van 80 medewerkers. 

 

http://www.werkopmaat.belgie.be/nl/werkbezoek-viste-den-haag-foto