Internationale Werkbezoeken rond Werkbaar Werk

 

Kopenhagen

 

Op 24 november 2015 bezocht Minister Peeters Denemarken, het land van de flexicurity.

Waarom precies Denemarken? De reis naar Denemarken is het tweede bezoek - na Oostenrijk - in een rij van zes buitenlandse werkbezoeken en kadert in het project ‘Werkbaar Werk’. Voor de keuze van de bestemmingen voor bilateraal overleg hebben we deze criteria gebruikt: . het land moet een bijzondere regelgeving voor  arbeids- of arbeidsmarktflexibiliteit hebben, een opvallende regelgeving voor stress en burn-out hebben ingevoerd of een inspirerende sensibiliseringsactie m.b.t. work life balance hebben opgezet. We vinden het ook van belang om telkens een bedrijf te bezoeken dat een sterke band  met ons landheeft. In het geval van Denemarken was dat Maersk Line.

Wat houdt die flexicurity nu precies in? Soepel ontslagrecht gaat gepaard met een activerend arbeidsmarktbeleid, een goed verzekeringsstelsel en ruime mogelijkheden voor scholing en training. Dat laatste herinnert aan de employability-trend van jaren geleden: we evolueren van jobzekerheid naar werkzekerheid en deze overgang is meer dan ooit aan de orde.  

In het Deense model kunnen werkgevers in tijden van crisis makkelijker mensen ontslaan, maar ze nemen ook vlotter mensen aan. . Veranderingen volgen elkaar snel op en wie zich niet aanpast, mist de boot. Medewerkers worden geholpen om met deze relatieve onzekerheid om te gaan: ze hoeven niet van een lage uitkering te leven en worden waar nodig bijgeschoold om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De overheid investeert ook in het zo snel mogelijk aan het werk krijgen van burgers.

Ook in België verlangen zowel werknemers als werkgevers flexibiliteit van elkaar, alsook zekerheid.

Maar bij flexicurity gaat het over nog meer. Het overstijgt de arbeidsrelatie WG-WN.

Werknemers moeten met een zekere graad aan zekerheid  transities tussen verschillende levensfases en levenssferen kunnen maken. Ze moeten in de mogelijkheid zijn flexibiliteit en zekerheid met elkaar te verzoenen. Dat behelst meer dan alleen maar soepel aanwerven en ontslaan en in royale uitkeringen voorzien.

De Denen hebben alvast goed begrepen dat oudere werknemers een deel van de oplossing zijn en niet van het  probleem. Door te investeren in o.a. een zeer goed uitgewerkt opleidingssysteem voor oudere werknemers , is deze groep zeer goed geschoold en stijgt hun werkzaamheidsgraad. De huidige wettelijke pensioenleeftijd ligt op 65 jaar, binnenkort op 68 jaar en tegen 2040 wordt 70 jaar niet uitgesloten. De sociale partners steunen het pad naar een hogere wettelijke pensioenleeftijd .. Ze beschouwen dit als een logische ontwikkeling. Het uitgangspunt is de koppeling van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting. Hoe lang men werkt of ‘moet’ werken, wordt daarom vervangen door hoe lang men mag werken. Werken wordt gezien als een sterk emanciperende en zingevende bezigheid.

Een belangrijk verschil met België op het vlak van loonvorming, in casu voor oudere werknemers, is dat anciënniteit hier geen rol speelt. Ouderen verdienen niet meer doordat ze meer anciënniteit hebben opgebouwd. Functie en performantie zijn de enige determinanten.

Soigneer uw oud goud, help ze inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt en onderschat hun leervermogen niet. Dat is de boodschap in Denemarken. 

 

De vicepremier ontmoette op 24 november 2015 volgende prominenten:

Dhr. John Neergaard, Minister van Werk

Dhr. Troels Lund Poulsen, Minister van Business & Growth

Dhr. Steen Nielsen, Director Confederation of Danish Industry

Dhr. Erik E. Simonsen, Director, Confederation of Danish Employers

Dhr. Christian Solyst, Danish Confederation of Trade Unions

De vice-premier ontmoette op 24 november 2015 volgende prominenten:

 

 

Hier vindt u de volledige fotoreportage

Artikel verschenen in De Standaard nav Werkbezoek

 

Wenen

 

Op 27 oktober bracht Vice-Premier en Minister van Werk Kris Peeters een
werkbezoek aan Wenen in verband met Werkbaar Werk.

Hij ontmoette er achtereenvolgens

de Vice-Premier en Minister van Economie van Oostenrijk Mitterlehner,

de Zweedse minister van Werk Ylva Johansson,

de Voorzitter van de Wirtschaftskammer Christoph Leitl,

de Voorzitter van de Oostenrijkse Arbeitskammer Rudi Kaske en

de Oostenrijkse Minister van Werk Hundstorfer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier vindt u de volledige fotoreportage