De gemiddelde duur van het beroepsleven in België bedroeg in 2012 32,2 jaar, bijna drie jaar minder dan het Europees gemiddelde.

De activiteitsgraad handhaafde zich in België in 2014 op 73,4 %.

 

van de Vlaamse werknemers zegt door te kunnen werken tot aan hun pensioen.

 

meer arbeidsongeschikten die kampen met psychische stoornissen op vier jaar tijd.

 

van de zelfstandigen worstelt met combinatie werk-privé

 

van de werknemers in België waren in 2014 gedurende een kortere

of langere periode van het jaar in loopbaanonderbreking, 

tijdskrediet of thematisch verlof en werkten dus niet of deeltijds.

Deze stelsels komen nog steeds het meest voor bij vrouwen (67,6 % van de onderbrekers).