Studiedag: Loopbaansparen in België: van theoretisch concept naar werkbaar instrument?Jobcrafting

Op maandag 20 juni 2016 organiseerde de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in Brussel een studiedag over de mogelijke invoering van een stelsel van loopbaansparen in België.

 

In bijlage treft u de verschillende powerpoints aan

 

http://www.evenementen.werk.belgie.be/sites/default/files/content/downlo...

http://www.evenementen.werk.belgie.be/sites/default/files/content/downlo...

http://www.evenementen.werk.belgie.be/sites/default/files/content/downlo...

http://www.evenementen.werk.belgie.be/sites/default/files/content/downlo...

 


 

Jobcrafting is een methode waarbij je kleine wijzigingen in je job aanbrengt, die ervoor zorgen dat je werk meer energie geeft of je minder energie ontneemt. Deze aanpassingen liggen in je eigen handen en zijn van die aard dat je ze zonder toestemming kan uitvoeren. De aanpassingen zijn mogelijk zonder de team- of bedrijfsdoelstellingen uit het oog te verliezen of collega’s te benadelen.

 

voor meer info kijk op onderstaande link

http://www.dynamo.be/ons-aanbod/job-crafting

Wim Thielemans Auteur Slim Interviewen - Word een specialist in het inschatten van attitudes!

Info via www.sliminterviewen.be

 

Textielsector concretiseert concept Werkbaar Werk

 

 

Het faciliteren van werkbaar werk is cruciaal voor werknemers om langer aan de slag te blijven. Daarom geeft de textielsector – in een partnerschap tussen werkgevers, vakbonden en sectorale opleidingscentra – het startsein om vanaf vandaag effectief te investeren in werkbaar werk.

 

Uitdagingen voor de textielsector

 

Onderzoek in de sector toont aan dat textielwerknemers langer aan de slag willen blijven voor zover er een positieve werkattitude en –mentaliteit heerst in de onderneming, met andere woorden als het werken op een aangename en haalbare manier kan gebeuren.

Textielwerknemers zijn bovendien vragende partij om efficiënt en zelfstandig te kunnen werken en zijn zich daarbij sterk bewust van de eigen verantwoordelijkheid. Een goede fysieke gezondheid ligt vanzelfsprekend aan de basis van dit alles.

 

Zie hier voor volledige tekst

 

Zie hier voor website

 

 

Federgon

 

 

Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners, is ervan overtuigd dat men werk niet werkbaarder zal maken met automatismen en collectieve maatregelen, ook niet met nog meer regels, rechten en verplichtingen. Wel met een goede HR-gerichte aanpak op maat van de onderneming. Federgon ziet het als de taak van de overheid om hierover een positief, stimulerend en flankerend beleid te voeren door: 

1. Ondernemingen te sensibiliseren via best practices omtrent werkbaar werk. 

2. Bedrijven te informeren over bestaande initiatieven of opleidingsmogelijkheden. 

3. De juridische en administratieve belemmeringen weg te werken die werkbaar werk bemoeilijken. 

 

 

zie website

Zie volledige tekst hier

 

 

 

Werkbaar werk: Beste Werkplek van België
Vice-Eerste minister Kris Peeters bezoekt EASI in Leuven

 

Vicepremier en minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters bracht op 16 december 2015 in Leuven een bezoek aan EASI, uitgever van beheerssoftware, producent van ontwikkelingsprojecten voor mobiele applicaties en softwaretoepassingen en van IT-infrastructuuroplossingen en -diensten. Het bezoek kadert in het beleid voor werkbaar werk door werk op maat dat de minister op de sporen zet.

EASI bestaat 15 jaar en heeft 130 medewerkers in de filialen in Nijvel, Leuven, Luxemburg en Parijs. EASI heeft ruim 700 klanten. Met een tevredenheidsgraad van 85% heeft EASI een stevige plaats veroverd als betrouwbare en duurzame leider in de IT van ambitieuze kmo’s.

In de samenwerking, zowel intern met de collega's als extern met klanten en leveranciers, zijn 6 waarden aan de orde : een positieve ingesteldheid, verantwoordelijkheidszin, engagement, respect voor klanten, respect voor collega's en leveranciers en intrapreneurship.

Easi hecht er groot belang aan dat haar medewerkers zich goed in hun vel voelen op het werk. Vlerick gaf de onderneming om deze reden de titel van "Beste Werkplek van België". De werknemers scoorden ‘tevredenheid’ uitzonderlijk hoog. Daarnaast was Easi ook vorige maand bij de vier genomineerden voor de titel van "Entreprise de l'Année" (de Waalse tegenhanger van de Onderneming van het Jaar, van Ernst & Young). De jury van deze onderneming houdt rekening met financiële groeicijfers, maar ook met de manier waarop het bedrijf geleid wordt.

Autonomie staat centraal in de arbeidsrelatie bij Easi. Werknemers moeten groeien en het perspectief van persoonlijke ontwikkeling hebben. Alle managers zijn medewerkers die intern zijn doorgegroeid. Moed hebben om de juiste dingen te doen en te zeggen, is voorts een belangrijk mantra bij Easi.

Fierheid, vertrouwen en vrijheid van werknemers en een aangename en comfortabele werkomgeving dragen bij tot het welzijn van de werknemers. Ex-voetballer Curaba, nu CEO van Easi, draagt die fierheid hoog in het vaandel. Hij vergelijkt ze ook met de fierheid en de ambitie die de Rode Duivels vandaag op de nummer 1 van de wereldranglijst heeft gebracht. “Willen winnen en de beste willen zijn, drijft je vooruit,” stelt hij. België zou zo de ambitie moeten hebben om het referentieland te zijn van werkbaar werk. Een tip die we meenemen.
 


 

EASI biedt de mogelijkheid aan haar medewerkers om deel te nemen in het kapitaal. Deze participatieve onderneming is wat hij de ‘onderneming 2.0’ noemt. Werknemers worden mede-eigenaar van het bedrijf, voelen zich meer betrokken en gaan daarom een betere service bieden. Meer betrokkenheid leidt tot betere bedrijfsresultaten.

"Met een directiecomité van 15 mensen die een gemiddelde leeftijd van 33 hebben, moet het beste nog komen", stelt de CEO.

 

Voor de volledige fotoreportage en de reportage op ROB TV zie onderstaande linken
 

Hier vindt u de fotoreportage
 

Hier de reportage op ROB TV

 

 

BNP Paribas Fortis

De banksector is erg onderhevig aan veranderingen, getalenteerde mensen vinden die kunnen omgaan met deze onzekerheden en complexiteit betekent een uitdaging. BNP Paribas Fortis heeft dat al langer begrepen. Het heeft een sterk HR-beleid, gericht op medewerkers en duurzaam werken. BNP Paribas Fortis heeft sinds geruime tijd een cafetariaplan. Onderdeel daarvan is o.a. het gebruik van niet-functie gebonden bedrijfswagens in ruil voor cash. Bij de bank werken medewerkers met diverse achtergrond en opleidingsniveau. Hoogopgeleide kenniswerkers zijn gegeerd op de markt, werken vaak onder hoge druk en hebben nood aan flexibele werkuren en een individuele invulling van tijd en werk. Cafetariaplannen zijn gericht op het behoud van gegeerd talent. Vandaag heeft BNP Paribas Fortis al een eigen systeem van loopbaansparen, in eerste instantie bestemd voor directie en kaderleden. Het inruilen van tijd in geld en omgekeerd werkt al goed, maar is vatbaar voor verbetering. Als er voor verschillende werkgevers eenzelfde manier zou bestaan om dit spaarsysteem uit te breiden, zal dit keuzes van werknemers vergemakkelijken.

Barco

Barco is een Belgisch bedrijf dat wereldwijd (Asia-Pacific, Europa en VS) vestigingen heeft en de toon zet met op het vlak van hoogtechnologische projectie-, beeldscherm- en netwerktechnologie. In België is de uitvalsbasis voor de ontwikkeling van wordt zowel de technologie, voor productie en uitvoer ontwikkeld als de productie van de projectiesystemen en beeldschermen georganiseerd en uitgevoerd. Bedienden en arbeiders De onderneming begeleidt haar medewerkers zo dat ze zo lang mogelijk inzetbaar blijven. Wat cruciaal is voor Barco de pro-activiteit van haar personeelsbeleid waardoor werknemers hun baan langer kunnen uitoefenen. Barco heeft onder andere zwaar geïnvesteerd in het productieproces om het aantal , dat onder de definitie ‘zware beroepen’ vallen, tot een minimum te beperken.  Een ander gevolg is een daling van de uitgaven in de sociale zekerheid voor pensioen, ziekte en invaliditeit. De aanpassingen hebben ongeveer 5 jaar in beslag genomen en deden het verzuimcijfer en de vervroegde uitval voor de wettelijke pensioenleeftijd teruglopen.

 

Swift

Swift is een Belgische onderneming die op wereldschaal opereert en die marktleider is in het verstrekken van veilige banktransacties. Onder haar personeelsbestand telt deze organisatie vooral hoog geschoolde universitairen met een diploma engineering, economie, handelswetenschappen of informatietechnologie. De hoog geschoolde kenniswerknemers zijn fel begeerd op de markt, werken vaak onder hoge druk en hebben nood aan een flexibele arbeidstijdregeling. De filosofie van Swift bestaat erin van haar medewerkers een hoog prestatieniveau te verwachten en uitstekende resultaten, maar daarom ook goed zorg te dragen voor hen. Sportinfrastructuur, glijdende werkuren, prachtige kantoren, thuiswerk, concurrentiële verloningsregelingen en een kinderopvangdienst op de vestiging van de onderneming zelf leiden tot een hoge graad van jobtevredenheid. Het feit dat men flexibiliteit kan bieden op tijdelijk en ruimtelijk gebied is cruciaal voor deze organisatie om de juiste profielen te kunnen aantrekken. Hetzelfde geldt voor de vergoeding op maat. Zijn deze voordelen echter voldoende om het hoofd te bieden aan de stress die zowel met de job zelf als met de combinatie arbeid en gezin verbonden is ?

 

Ecoworks

Ecoworks is een klein bedrijf, opgericht op 1 januari 2007, een bedrijf dat meer natuur in het bouwlandschap wil brengen, met zin om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Ze maken zwemvijvers, groendaken, groengevels en verticale tuinen. Er werken momenteel 15 medewerkers bij Ecoworks. Het grootste gedeelte hiervan zijn blue collars. Intussen bestaat het bedrijf acht jaar en heeft het heel wat watertjes doorzwommen. Aanwervingen, loonadministratie, veiligheid en welzijn,….allemaal zaken en verplichtingen waar de vier vrienden bij start van hun zaak nog niet hadden over nagedacht. Intussen zijn er ook al medewerkers die wat langer in dienst zijn en heeft men ook de eerste ervaringen gehad met hoe omgaan met medewerkers die wat ouder worden en voor wie de fysieke job wat veel wordt.

Imelda ziekenhuis

Het Imelda ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis, met 1700 werknemers in dienst. Het heeft niet de middelen en het potentieel van een groot universitair ziekenhuis en daarom goed dat we ook voor hen oog hebben.
In het kader van werkbaar werk heeft het ziekenhuis reeds verschillende initiatieven ondernomen. Ter preventie van stress en burnout op het werk, hebben zij een heel programma uitgewerkt waarbij het accent ligt op de opleiding van leidinggevenden. Leidinggevenden hebben een cruciale rol in het tijdig (h)erkennen van signalen bij werknemers die kunnen leiden tot een burn-out of depressie. Heel veel werknemers durven op de werkvloer niet te uiten dat ze zich niet goed voelen in hun job, hun werkomgeving of bij hun leidinggevende. Erover kunnen praten is een sleutel ter preventie. Dit heeft uiteraard ook te maken met de algemene cultuur die binnen een organisatie leeft. Goed management, maar vooral kwalitatief leiderschap zorgen ervoor dat werknemers tijdig aan de alarmbel kunnen hangen.

Maar waar ze echt mee worstelen, is wat te doen wanneer een zorgkundige die ouder is dan 50 jaar, fysiek niet meer in staat in zijn werk uit te voeren. Dit kan gelinkt zijn aan zowel de moeilijkheid van het werken in shiften, inclusief nachtwerk, als aan de jobinhoud zelf. Langer werken mag niet gelijkgesteld worden aan langer ziek zijn. Het management heeft de intentie om deze mensen zo goed als mogelijk inzetbaar te maken op andere afdelingen, maar dit is niet altijd mogelijk. Wat is de beste manier om hiermee om te gaan?