De verschillende maatregelen in het Wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk bieden een antwoord op de vraag hoe we onze economie competitiever kunnen maken, de jobs van de mensen werkbaar en de arbeidsmarkt wendbaar. Vicepremier Peeters wil mensen zo de mogelijkheid geven hun werk vlotter met hun privéleven te combineren.“Als we de welvaart in dit land willen stimuleren, dan moéten we onze arbeidsmarkt hervormen. In het wetsontwerp houden we werkbaar en wendbaar werk in evenwicht. De sociale partners hebben voor vrijwel elke maatregel de mogelijkheid om via cao’s specifieke afspraken te maken. Deze hervorming maakt onze arbeidsmarkt klaar voor de 21ste eeuw,” aldus Vicepremier Kris Peeters.  

Tegelijk plant Minister Kris Peeters een modernisering van de Wet van '96, in navolging van het regeerakkoord. "Dankzij de taxshift werd de loonkostenhandicap die we sinds 1996 hebben opgebouwd weggewerkt. Met deze modernisering van de wet van ’96 zorgen we er ook voor dat ze nooit meer kan terugkeren. Onze economie zal competitief blijven,” aldus Minister van Werk en Economie Kris Peeters. Ook hierover werd dus een akkoord bereikt. De werkgelegenheidskansen van e-commerce willen we ten volle benutten. Om die reden schrijven we de mogelijkheid om nachtarbeid in te voeren voor e-commerce-activiteiten in de wet in.

In bijlage vindt u het persbericht.